Allmänna villkor

Försäljning:
Försäljning sker endast till företag.

Ordervärde:
Minsta ordervärde är 500kr

Returer:
Returgods skall levereras fritt vårt lager i Halmstad.
Ej lagervaror, specialtillverkade eller uppkapade artiklar tas ej i retur.
För godkänd retur utgår en returkostnad med 20%.

Övrigt:
Varan tillhör Hydab Scandinavia AB till dess den är fullt betald.
I övrigt gäller försäljningsvillkor enligt NL 09.

In english

 

General conditions of sale Sales:
Only to businesses.


Service fees:
For the order value less than 500kr charged 75kr in fee.

Returns:
Returned Goods must be delivered ex our warehouse in Halmstad.

Custom made or cut up articles will not be accepted.
For approved returns are subject to a return charge of 20%.

Miscellaneous:
The item belongs Hydab Scandinavia AB until it is fully paid.

Otherwise, terms of sale according to NL 01.