Kemisk beständighet

Rätt slang i rätt miljö

Se vilket material slangen skall vara i för att passa i just Er miljö.

Bifogad kemikalieresitans tabell för plaster hämtat från tabell 4.3 ur boken Plaster Materialval och materialdata, utg 6.

Att välja rätt plast vid konstruktion och inköp av slang och andra detaljer kan ofta vara en avgörande faktor.

Det som många gånger begränsar användningen är plastens motståndskraft mot olika kemikalier.

Dokumentet presenterar ett utdrag från tabell 4.3 ur boken Plaster Materialval och materialdata, utg 5. Läs mer.

Boken finns att beställa hos Industrilitteratur