Kvalitetspolicy

Hydab Scandinavia AB är Kvalitetscertifierat enligt standarden SS-EN 9001:2008. Vi arbetar i princip enbart med leverantörer som är certifierade enligt SS-EN ISO-9001:2008 eller motsvarande.

I de fall leverantörerna saknar certifiering har vi genom vårt eget kontrollsystem godkänt leverantören efter våra noggranna kontrollmetoder.

-En trygghet för dig som kund hos oss.

Sammanfattad Kvalitetspolicy

  • Vi skall uppfylla våra kunders krav och förväntningar
  • Vi skall alltid sätta kunden i centrum
  • Engangemang och målmedvetenhet hos våra medarbetare
  • Vi skall göra rätt från början
  • Vi skall förebygga fel
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar
  • God leveransprecision och leveranssnabbhet
  • Vårt kvalitetsarbete är aldrig avslutat utan pågår ständigt
  • Hydab Scandinavia AB är Kvalitetscertifierat enligt standarden SS-EN 9001:2008.
  • Vi arbetar i princip enbart med leverantörer som är certifierade enligt SS-EN ISO-9001:2008 eller motsvarande. I de fall leverantörerna saknar certifiering har vi genom vårt eget kontrollsystem godkänt leverantören efter våra noggranna kontrollmetoder.