Materialbeskrivning Gummityper

Naturgummi (NR) Hög hållfasthet och elasticitet samt god slitstyrka. God nötningsbeständighet, låg köldförstyvnad. God beständighet mot svaga syror och alkalier. Dålig väder-, värme- och oljebeständighet. Arbetstemperatur: -15°C till +50°C.

Styrengummi (SBR) Goda hållfashetsegenskaper inkl slitstyrka, ett material för höga krav på mekaniska egenskaper. God väderbeständighet men sväller i kontakt med petroleumbaserade oljor, bensin och lösningsmedel. Arbetstemperatur: -40°C till +80°C.

Kloroprengummi Neopren (CR) Har mycket god ålder- och väderbeständighet. God beständighet mot oljor, sväller i mineraloljor men förstörs ej. Mycket goda mekaniska egenskaper. Finns endast i svarta blandningar. Kristalliserar sig i kyla. Arbetstemperatur: -20°C till +100°C.

Nitrilgummi (NBR) Hög oljebeständighet (bensin, mineraloljor). Dålig väderbeständighet och bör ej användas till detaljer som utsätts för väder och vind. Arbetstemperatur: -10°C till +50°C.

Butylgummi (IIR) God väder- och värmebeständighet. Hög diffusionstäthet mot gaser. God kemikaliebeständighet. Goda egenskaper i animaliska och vegetabiliska oljor. God beständighet mot syror och baser. God ålder- och väderbeständighet samt goda elektriska egenskaper. Arbetstemperatur: -40°C till +100°C.

EPDM-gummi Mycket hög ozon- och väderbeständighet. God köldbeständighet. Viss beständighet mot oxiderande syror och kemikalier, animaliska och vegetabiliska oljor. Ej beständig mot mineraloljor. Arbetstemperatur: -40°C till +100°C.

Polyuretangummi (U) Mycket hög slitstyrka och rivhållfasthet. God olje- och väderbeständighet. Kan ej användas över 70°C då den mjuknar. Styvnar i kyla. Ej lämplig i kontakt med syror och oxiderande ämnen. Arbetstemperatur: -20°C till +70°C.

Silikongummi (Q) Mycket god värme- och köldbeständighet. Ozon- och väderbeständig. Dåliga mekaniska egenskaper och begränsad oljebeständighet. Arbetstemperatur: -90°C till +275°C.

Fluorgummi Viton ® (FPM) Hög värme- och väderbeständighet. Mycket god beständighet mot oljor, syror och oxiderande kemikalier. Sväller i estrar, etrar och ketoner. Arbetstemperatur: -40°C till +260°C.
Paragummi Mjuk elastisk med stor slitstyrka då det gäller finare gods som t. ex. i sandblästerskåp. Effektivt bullerdämpande. Kan användas i de flesta fall om ej krav  ställes på olje- och väderbeständighet. Arbetstemperatur: -50°C till +70°C